سخنی باصاحب دلان

همه ما تأثیر محیط را در برخی موارد به خوبی تجربه کرده و لمس نموده ایم، 

هنگامی که از یک فضای سبز که معطر از بوی دلنشین گلهای رنگارنگ است، 

عبور می کنیم خصوصا اگر دقایقی کنار آب روان در آن محیط باصفا بنشینیم، 

نشاط و سرحالی خاصی را در خود احساس می کنیم 


و بالعکس هنگامی که از محیط آلوده ای عبور می کنیم به تعبیر خودمونی 

"حالمون گرفته" می شود و کسالت و اذیت روحی را احساس می کنیم.

همچنین در مواردی که حضور در محیطی،

خطرهای جسمی محسوسی دارد از آن اجتناب می کنیم مانند :

نزدیک شدن به بیماری که بیماری او واگیر است،

ایستادن کنار چاهی که خطر ریزش دارد،

دست زدن به وسیله ای که احتمال اتصال آن به برق بالاست.


بله در همه این موارد حواسمون جمع و مراقب هستیم اما متأسفانه از آثار رفتار و 

گفتار هم نشینان در فکر و روح خود غافل هستیم در حالی که اثر مثبت یا منفی آن 

بسیار بسیار بیشتر از آثاری است که با هم مرور کردیم.

* آیا جوانی که در اثر حضور در محیط ناسالم و هم نشینی با افراد فاسد به اعتیاد و

 سپس خطاهای دیگر روی آورده و خانواده ، آبرو ، تحصیل ، شغل و همه ارزشهای 

خود را از دست داده است خسارتش بیشتر است یا جوانی که حیوانی پای او را گاز 

گرفته و مدتی بستری بوده و حتی عضوی را از دست داده است؟!

* آیا کسی که در اثر همنشینی با افراد منحرف ، غافل از خداوند و ارزشهای انسانی 
 
و ایمانی شده،از خدای مهربان و حکیم خود فاصله گرفته و باورهای زیبا و درست خود 

 را از دست داده خسارت بیشتریدیده یا فردی که در یک محیط ناامن کیف پول خود را 

به همراه مدارک شناسایی از دست داده است؟!

* آیا کسی که در اثر حضور در محیط سالم و آشنایی با دوستان آگاه و متعهد با امامان 

معصوم (ع) اُنس بیشتری گرفته و در سایه سخنان حکیمانه آنان از همسر ، فرزند و 

زندگی شیرین و سالم برخوردار است و انسانی مفید برای جامعه ودارای روابطی زیبا 

و ارزشمند است سود بیشتری برده یا کسی که در مسابقه ای یک ماشین برنده شده 

است؟!


آری دوستان "از تأثیر محیط غافل نشویم"

این درس زیبا را قرآن کریم در آیه 138 سوره مبارکه اعراف به ما می آموزد. 

آنجا که می فرماید:

بنی اسرائیل بعد از ایمان آوردن به حضرت موسی و آشنایی با دین الهی از 

 خرافات وبت پرستی فاصله گرفتند و به ارزشهای دینی روی آوردند اما وقتی 

به محیطی رسیدند که بت پرستان مشغول پرستش بت ها بودند ، دیدن آن 

منظره در فکرشان تأثیر منفی گذاشت و "به موسی گفتند تو هم برای ما معبودی 

قرار ده همان گونه که آنها معبودان و خدایان دارند"

آیه 138 سوره مبارکه اعراف
بنابراین مراقب باشیم در رفت و آمدها و تفریحات و شغل و تحصیل، 

محیط سالم و افراد ارزشمند را انتخاب نمائیم.

موفق باشید

استاد مهدی عدالتیان

نوشته شده در چهارشنبه 23 مهر 1393 ساعت 08:37 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |نوشته شده در یکشنبه 20 مهر 1393 ساعت 08:48 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak