سخنی باصاحب دلانخداوندا می خواهم دوباره متولد شوم

این شب ها بهترین زمان برای تولدی دوباره است

خدایا وقتی به گناهانم فکر می کنم دلم می گیرد.

وقتی به بلاها فکر می کنم دلم می گیرد.

وقتی به زندگیم فکر می کنم دلم می گیرد .

وقتی به خطاهایم فکر می کنم دلم می گیرد .

وقتی به سخنان گزافه ام فکر می کنم دلم می گیرد .

وفتی به سیرت گناه آلودم فکر می کنم دلم می گیرد .

وقتی به خیانت هایی که در حق خودم روا داشتم فکر می کنم

 دلم می گیرد.

و در مقابل

وقتی به عظمتت فکر می کنم آرامش می گیرم .

وقتی به رحمانیتت فکر می کنم آرامش می گیرم .

وقتی به فضلت فکر می کنم آرامش می گیرم .

وقتی به ستاریتت فکر می کنم آرامش می یابم .

وقتی به مغفرتت فکر می کنم احساس تولد دوباره می کنم.

ای خدا این شب ها می خواهم با دلی پاک به درگاه تو آیم 

و در مورد چیز هایی که می دانی و از آنها آگاهی اعتراف کنم و

با پای خود به درگاه تو آیم تا شاید از جرم من بکاهی و شک 

ندارم که اینقدر خوبی ای خدا جون  

که وقتی حلقه زدن اشک را در چشمانم احساس می کنی 

می فرمایی : ای فرشتگان من گناهان او را مانند بچه ای که از 

نو متولد شده است بریزید که من طاقت گریه بنده ام را ندارم

 این همان بنده ایست که هنوز هم با تمام گناهانش امید فضل 

مرا از دست نداده و دست نیاز به سویم دراز کرده است 

دستهایش را خالی نگدارید.

البته خدا جون

 هر چه قدر از فضل تو بگویم می دانم بسیار اندک است

 میدانم به من فطرتی پاک و روحی صیقل داده شده دادی

 و به من سختافزاری دادی تا سیرت پاک را بسازم و من قدر 

این نعمات را ندانستم و بجای سیرت پاک سیرتی آلوده را

 به درگاه تو آورده ام ، ولی ای خدای بزرگوار این گناهان را به

 بادافره من نگیر و این بار هم زمن بگذر .ای خدا نعمت دعا و بکاء را از من قطع مکن که جز این دو 

سلاحی برای توبه به درگاهت ندارم.

ای خدا مقدرات امسال من را به بهترین حالات مغیر کن .

ای خدا برکت و پیشرفت را در مقدرات امسال من درج کن .

ای خدا امسال را سال

 ظهور حجتت بقیه الله الاعظم حضرت مهدی (عج) قرار بده .

ای خدا من را در امسال از گناه دور کن و مقدمات قربتت را برایم

 فراهم کن .

ای خدا امسال را سال نابودی دشمنان ، منافقان ، فاسدان 

 قرار بده .

ای خدا تمامی مسلمین جهان ، محرومان و مستضعفان جهان را

 لباسپیروزی بپوشان .و در آخر ای خدا 

سایه این آقا و سید و رهبر ما را بر سر ما مستدام بدار .

و امایک سخن با تو ای دوست عزیز از رحمت خدا غافل نشو

 و یادت باشد وقتی به حالت خوش دعا رسیدی و اشک از 

چشمانت سرازیر شد یادتباشد که ما را از دعای خیرت 

فراموش نکنی .

التماس دعا


نوشته شده در چهارشنبه 25 تیر 1393 ساعت 02:51 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |

 میلاد با سعادت مظهر خُلق نیکوی سرمدی،

کریم آل الله ، حضرت امام حسن مجتبی (ع)

بر روزه داران، میهمانان ضیافت الهی مبارک باد.

3

پیشواى دوم، نه تنها از نظر علم، تقوى، زهد و عبادت، مقامى برگزیده و ممتاز داشت

، بلكه از لحاظ بذل و بخشش و دستگیرى از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود

 زبانزد خاص و عام بود.

 وجود گرامى آن حضرت آرام بخش دل هاى دردمند، پناهگاه مستمندان و تهیدستان،

 و نقطه امید درماندگان بود. هیچ فقیرى از در خانه آن حضرت دست خالى برنمى گشت.


Veladat Emam Mojtaba_Www.Shabhayetanhayi (2)


در هیاهوی زندگی امروز انگار بسیاری از واژه ها، دیگر رنگ باخته .

 برادری، شرف، بزرگواری ... گویی به زمان دیگری تعلق دارند.

 به زمانی كه پدری درعین بی نیازی، می پرسد آنچه را كه می داند

 و پسر می گوید با آنكه می داند پدر بی نیاز است از شنیدن آن،

 تا كه شاید زمانی دیگر خسته ای چون من، تو، ما، بیگانگی خویش را

 با این كلمات بشكند ...


# امیر المومنین علیه السلام : فرزندم درستی چیست ؟

حسن بن علی علیه السلام: 

پدر، درستی، از میان برداشتن بدی ها بوسیله ی نیكی هاست .

#-   شرف چیست ؟

نیكی كردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .

#-   جوانمردی چیست ؟

پاكدامن بودن ...

#-   پستی چیست ؟

به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندك چیزی دریغ ورزیدن .

#-  كرم چیست ؟

بخشیدن قبل از خواستن ...

#-  فرومایگی چیست ؟

راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی كردن .

#-   جود چیست ؟

بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.

#-  بخل چیست ؟

آنچه كه داری را شرافت(خود) پنداری و آنچه كه انفاق می كنی را  تلف شده بدانی.

#-  برادری چیست ؟

وفاداری در سختی و آسایش.

#-  ترس چیست ؟

دلیری بر دوست و گریز از دشمن .

#-  غنیمت چیست ؟

گرایش به تقوی و پارسایی در دنیا ، كه نیكو غنیمتی است .

#-  بردباری چیست ؟

خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن .

#-  بی نیازی چیست ؟

دلخوش بودن به قسمت الهی ، اگر چه اندك باشد ...

#-  فقر چیست ؟

حریص بودن بر هر چیزی ...

#-  ذلت چیست ؟

وحشت از حقیقت و راستی ...

#-  رنج بیهوده چیست ؟

سخن گفتن در باره ی چیزی كه به دردت نمی خورد  .

#- بزرگواری چیست ؟

در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها   .

#- خردمندی چیست ؟

حفظ آن چیزی كه به تو سپرده شده ...

#-  بلند مرتبگی چیست ؟

انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها .

#-  دوراندیشی چیست ؟

بسیار بردبار و بودن و با نزدیكان با نرمی رفتار كردن .

#-  سفاهت چیست ؟

پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان ...

#-  محرومیت چیست ؟

از دست دادن بهره ای كه به تو داده شده است ...

#-  نادانی چیست ؟

شتاب در دستیابی به فرصت ها قبل از اینكه امكان پذیر باشد و نیز

 خودداری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه می دانی) و چه نیكو یاوری است سكوت 

در بسیاری از مواقع،  هر چند كه سخنور باشی.(تحف العقول؛ صفحه 225)

* * * * * 

كمی كه به واژه ها فكر می كنیم می بینیم، انگار می شود دوباره نگاه كرد،

 طعم دیگری از زندگی راچشید و رنگ دیگری از آن را تجربه كرد، 

نگاهی متفاوت و رنگی واقعی


منبع :سایت تبیان

ممنونم زهرا جان از هدیه بسیار زیباتون


نوشته شده در شنبه 21 تیر 1393 ساعت 12:10 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


رمضان آمد و من دوباره 
با کوله باری از نیاز آمده ام
که جرعه ای از آغوش گرم مناجاتت را 
به دل نا آرامم بچشانی 
و تصویر شیرینی مقام وصال را 
به کام افکار و اعمالم نشان دهی...
 

و من آمده ام باز تا 
مهمان لحظه های سبز بی خویشتن شوم
تا از بلندای آسمان،
این پنجرۀ هفت رنگ رؤیایی 
که بارگاه همیشه گسترده ملائک است،
بال بگشایم و پر بسایم به مدار عشقت 
تا دور دست تکامل و عرفان!

مرا دریاب یا سَتَّار َالعُیُوب 
تا دشت پیکرم که فرسوده
از علف های هرز کوته بینی و کج نگری شده را 
با حضور سبز و روحانی ات بیامیزم!
 
قنوتم را ببین که نیازم را به نمایش می گذارد 
در آسمان آبی عظمت تو 
و از برهوت کلمات نجاتم ده 
که هیچ واژه ای گویای احساساتم نیست!
 
 یا ربَّ النُور العَظیم ... 
در ماه آفتاب آفرینی مرا با نورخویش تجلی ده؛ 
در نور مهمان کن؛ با نور بیامیز؛ 
با نور متولد کن و با نور بمیران...
یا نُورَ الْمُسْتَوْحِشینَ فِی الظُلَم...
 

 


نوشته شده در جمعه 13 تیر 1393 ساعت 12:16 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |

روزه دار کسی هست که تمامی اعضای بدنش مثل

 زبان ، گوش ، چشم و ... روزه باشد

نه اینکه فقط در طول روز گرسنگی و تشنگی بکشد

 باید تمام اعضای بدن روزه باشد

«رمضان» در لغت از «رمضاء» به معناى شدت حرارت گرفته شده

و به معناى سوزانیدن مى باشد.  چون در این ماه گناهان انسان

 بخشیده مى شود، به این ماه مبارك رمضان گفته اند.

رمضان می آید

باکوله باری ازعطرگل های یاس

درلحظه های آغشته ازعطرخدا

چشم خودراببندیم برجهان

برچیزهای ظاهرنما

وسعتی بخشیم برنگاه خویش

تابیابیم درچشمان کسی ،یک نگاه زیبای عاشقی


احادیثی در مورد ماه مبارک رمضان

1-پایه ‏هاى اسلام 

امام باقر علیه السلام فرمود:

اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت

  (رهبرى اسلامى).

فروع کافى، ج 4 ص 62، ح 1

2-فلسفه روزه 

امام صادق علیه السلام فرمود:

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر)

 مساوى گردند.

من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1

3-روزه آزمون اخلاص 

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.

نهج البلاغه، حکمت 252

4-روزه یاد آور قیامت

امام رضا علیه السلام فرمود:

مردم به انجام روزه امر شده‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند

 و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.

وسائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10

5-روزه زکات بدن 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است.

الکافى، ج 4، ص 62، ح 3

6-روزه سپر آتش 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

روزه سپر آتش (جهنم) است. «یعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از

 آتش جهنم در امان خواهد بود.»

الکافى، ج 4 ص 162

7-اهمیت روزه 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

بحار الانوار، ج 96، ص 257

8-روزه نفس 

امیرالمومنان على علیه السلام فرمود:

روزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترین روزه‏ هاست.

غرر الحکم، ج 1 ص 416 ح 64

9-روزه واقعى 

امام على علیه السلام فرمود:

روزه پرهیز از حرام ها است همچنانکه شخص از خوردنىو نوشیدنى

 پرهیز میکند.

بحار ج 93 ص 249

10-برترین روزه 

امام على علیه السلام فرمود:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

غرر الحکم، ج 1، ص 417، ح 80

11-روزه چشم و گوش 

امام صادق علیه السلام فرمود:

آنگاه که روزه می‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوستتو هم روزه ‏دار

 باشند.«یعنى از گناهان پرهیز کند.»

الکافى ج 4 ص 87، ح 1

12-روزه اعضا و جوارح 

حضرت زهرا علیها السلام فرمود:

روزه‏ دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه ‏اش

 به چه کارش خواهد آمد.

بحار، ج 93 ص 295

13-روزه ناقص 

امام باقر علیه السلام فرمود:

روزه این افراد کامل نیست:

1 - کسى که امام (رهبر) را نافرمانى کند.

2 - بنده فرارى تا زمانى که برگردد.

3 - زنى که اطاعت‏ شوهر نکرده تا اینکه توبه کند.

4 - فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

بحار الانوار ج 93، ص 295.

14-روزه بى ارزش 

امام على علیه السلام فرمود:

چه بسا روزه ‏دارى که از روزه ‏اش جز گرسنگى و تشنگىبهره ‏اى

 ندارد و چه بسا شب زنده ‏دارى که از نمازش جز بیخوابى و سختى

 سودى نمى ‏برد.

نهج البلاغه، حکمت 145

15-روزه و صبر 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزو جل که فرموده است: 

از صبر و نماز کمک بگیرید، صبر، روزه است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 298، ح 3

16-روزه و صدقه 

امام صادق علیه السلام فرمود

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبى برتر و والاتر است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 218، ح 6

17-پاداش روزه 

رسول خدا فرمود خداى تعالى فرموده است:

روزه براى من است و من پاداش آن را می‏دهم.

وسائل الشیعه ج 7 ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30

18-جرعه نوشان بهشت

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

کسى که روزه او را از غذاهاى مورد علاقه ‏اش باز دارد برخداست که

 به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و ازشراب هاى بهشتى به او بنوشاند.

 بحار الانوار ج 93 ص 331

19-خوشا بحال روزه داران 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

خوشا بحال کسانى که براى خدا گرسنه و تشنه شده ‏اند اینان در روز

 قیامت‏ سیر مىیشوند.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 299، ح‏2.

20-مژده به روزه ‏داران 

امام صادق علیه السلام فرمود:

هر کس که در روز بسیار گرم براى خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند

 هزار فرشته را میگمارد تا دست ‏به چهره او بکشند و او را بشارت دهند

 تا هنگامى که افطار کند.

الکافى، ج 4 ص 64 ح 8; بحار الانوار ج 93 ص 247

21-شادى روزه دار 

امام صادق علیه السلام فرمود:

براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است:

1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت)

وسائل الشیعه، ج 7 ص 290 و 294 ح‏6 و 26.

22-بهشت و باب روزه ‏دارن 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

براى بهشت درى است‏ بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد مى‏شوند.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 295، ح‏31.

معانى الاخبار ص 116

23-دعاى روزه ‏داران 

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

دعاى شخص روزه ‏دار هنگام افطار مستجاب می‏شود.

بحار الانوار ج 92 ص 255 ح 33.

24-بهار مومنان 

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى ‏اش براى شب زنده ‏دارى

  واز روزهاى کوتاهش براى روزه دارى بهره میگیرد.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 302، ح 3.

25-روزه مستحبى 

امام صادق علیه السلام فرمود:

هر کس کار نیکى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد  و از جمله آنها

 سه روز روزه در هر ماه است.

وسائل الشیعه، ج 7، ص 313، ح 33

26-روزه ماه رجب 

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

رجب نام نهرى است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر

 هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او

 می‏نوشاند.

من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 56 ح 2

وسائل الشیعه ج 7 ص 350 ح 3

27-روزه ماه شعبان 

هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماهرمضان

وصلکند خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برایشمحسوب می‏کند.

 وسائل الشیعه ج 7 ص 375،ح 22

28-افطارى دادن(1) 

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

هر کس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.

الکافى، ج 4 ص 68، ح 1

29-افطارى دادن (2) 

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.

الکافى، ج 4 ص 68، ح 2

30-روزه خوارى 

امام صادق (علیه السلام)فرمود:

هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد ، روح ایمان از او

 جدا می‏شود

وسائل الشیعه، ج 7 ص 181، ح 4 و 5

من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 73، ح 9

31-رمضان ماه خدا 

امام على (علیه السلام) فرمود:

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 266، ح 23.

32-رمضان ماه رحمت

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت است و میانه ‏اش مغفرت

  و پایانش آزادى از آتش جهنم.

بحار الانوار، ج 93، ص 342

33-فضیلت ماه رمضان 

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده میشود و تا آخرین

 شب آن بسته نخواهد شد.

بحار الانوار، ج 93، ص 344

34-اهمیت ماه رمضان 

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

اگر بنده «خدا» مى‏دانست که در ماه رمضان چیست

 [چه برکتى وجود دارد] دوست مى‏داشت که تمام سال، رمضان باشد.


بحار الانوار، ج 93، ص 346

35-قرآن و ماه رمضان 

امام رضا (علیه السلام) فرمود:

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که

 درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند.

بحار الانوار ج 93، ص 346

36-شب سرنوشت ‏ساز 

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال

  آینده نوشته مى‏شود.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 258 ح 8

37-برترى شب قدر 

از امام صادق (علیه السلام) سوال شد:

چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟

حضرت فرمود: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب

  قدر نباشد بهتر است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 256، ح 2

38-تقدیر اعمال 

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى‏گیرد و تصویب آن در شب

 بیست ویکم و تنفیذ آن در شب بیست‏ سوم.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 259

39-احیاء شب قدر 

فضیل بن یسار گوید:

امام باقر (علیه السلام) در شب بیست و یکم و بیست ‏سوم ماه

 رمضان مشغول دعا مى‏شد تا شب بسر آید و آنگاه که شب به پایان

 می‏رسید نماز صبح را میخواند.

وسائل الشیعه، ج 7، ص 260، ح 4

40-زکات فطره

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر

 پیامبر (صلى الله علیه و آله) کمال نماز است.

وسائل الشیعه، ج 6 ص 221، ح 5

 


نوشته شده در جمعه 6 تیر 1393 ساعت 02:20 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak