سخنی باصاحب دلاناز خیاطی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ 
گفت: دوختن پارگی های روح و دل با نخ توبه . 
از باغبانی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ 
گفت: کاشت بذر عشق در زمین دلها زیر نور ایمان . 
 از باستان شناسی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ 
 گفت : کاویدن جانها برای استخراج گوهر درون . 
از آیینه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ 
گفت : زدودن غبار آیینه ی دل با شیشه پاک کن توکل . 
از میوه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ 
گفت : دست چین کردن خوبی ها در صندوقچه ی دل .
از نقاشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ 

گفت:به تصویر کشیدن زیبایی ها با بزرگ نمایی بالا در نگاه آدم 

از آهنگ سازی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ 

گفت: به تصنیف در آوردن سمفونی عشق در روح و جان آدم ها 
و اینک تو بگو زندگی یعنی چه ؟


نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 09:50 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak