سخنی باصاحب دلان


نـو کنید جـامه را پـاک کنید خـانه را

گل بزنید قبله را مهدی ما میرسد

هـوش کـنید مست را آب زنید دست را

سجده کنید هست را مهدی ما میرسد

سیر کنید گشنه را آب دهید تشنه را

دور کـنید غصـه را مهـدی مـا میرسد

عفو کنید بنده را ارج نهید زنده را

یاد کنید رفته را مهدی ما میرسدکارت پستال تبریک نیمه شعبان سال 93مهدی جان

تو که بیایی نه زلزله ای خانه برانداز به پا می شود،

نه سیل های مهیب جاری می شود،

نه آسمان ، تازیانه کوبنده ی طوفان خویش را بر خانه ها خواهد کوفت؛

زیرا دوران عصیان سپری شده،

زمان طغیان گذشته و عصر تاریک عیبت به اتمام رسیده است.

باران می بارد اما به نرمی،

باد می وزد اما به آرامش، 

زمین می گردد اما به آسایش.

در تمام گیتی ،

طراوت و لطافت پدید می آید

وهستی به کمال خود می رسد.

چه ظهورت برکت و رحمت و نعمت به همراه دارد.

پس دوستان خوب من،

هرچه بیشتر برای تعجیل ظهورش دعا کنیم
اس ام اس نیمه شعبان

هدیه های ارزشمند خواهر و همکار ارجمندم سرکار خانم مهرآذین سنجرینوشته شده در پنجشنبه 22 خرداد 1393 ساعت 08:41 ق.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak