تبلیغات
سخنی باصاحب دلان - سخن حضرت علی(ع)درباره قلب


سخنی باصاحب دلان

بر رگی از رگهای انسان پاره گوشتی آویخته است 

که شگفت انگیزترین عضو بشمارمیرود و آن قلب است 

که برایش اوصاف پسندیده و ناپسند بسیاری وجود دارد.

اگرطمع در آن به جوش آید،حرص تباهش می سازد.


اگر نومیدی به آن دست یابد،حسرت و اندوه میکشدش.


اگرترس ناگهانی آن را فراگیرد،دوری جستن ازکارمشغولش سازد...


اگربه اومصیبت واندوه روی آورد،بی تابی رسوایش سازد.

اگرمال وثروتی بیابد،توانگری یاغیش گرداند.


اگربی چیزی او را بیازارد،بلاوسختی گرفتارش کند.


اگرگرسنگی براو غلبه کند،ناتوانی ازپای در آوردش.


پس هرکثرت بیش ازحد،آن را زیان رساند و هرفزون ازحد،آن را تباه گرداند.


بنابراین هرکه اعتدال ومیانه روی را ازدست ندهد و به حکمت رفتار،


سود دنیاو آخرت را کسب کند.نوشته شده در پنجشنبه 21 فروردین 1393 ساعت 06:20 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak