تبلیغات
سخنی باصاحب دلان - خداوند را صدا بزن


سخنی باصاحب دلان
تو می توانی با حقیقت روحت به خداوند گوش دهی ،

 تو می توانی با احساس قلبی ات به خداوند گوش کنی .

 تو می توانی در آرامش ذهنت به خداوند گوش کنی.

 تو می توانی ندای حق را در همه جا بشنوی. 

هر گاه سوالی داری بدان که از پیش به آن پاسخ داده شده است.

 بنابراین چشم هایت را به روی دنیا بگشا. پاسخ تو ممکن است

 در مقاله ای باشد که در روزنامه چاپ شده است. 

در موعظه ای باشد که از پیش نوشته شده 

و در دست پخش است، در فیلمی باشد که مشغول تماشای آن

 هستی، در آهنگی باشد که دیروز تنظیم شده، در کلماتی باشد

 که بر زبان دوستی جاری می شود و یا در نزد دوستی باشد

 که بعدها خواهی داشت.

حقیقت را تو می توانی در زمزمه باد ، چهچهه بلبل ،

 در ریزش باران یا در جرقه رعد ببینی

حقیقت : احساس هستی ، شمیم گل سرخ ،

 گرمی خورشید و جذبه نور ماه است.

حقیقت هم به سیاهی شب تار و هم به سپیدی و پاکی

 و معصومیت گریه های طفل شیرخوار است.

حقیقت به بلندای آهنگ تپش قلب و به آرامی و آهستگی

 زمزمه مادری در گوش فرزندش است.

پروردگار

بنده اش را رها نمی کند. او نمی خواهد بنده اش را رها کند

 چون مخلوق ، آفریده دست خالق ، بنده و خلیفه الله است.

بنابراین هر گاه که از آرامش و سکون که پروردگار تجلّی آن

 است دور شدی خدواند را صدا بزن.

و خداوند آنجا خواهد بود.

با حقیقت

با نور

با عشق


نوشته شده در شنبه 23 آذر 1392 ساعت 07:28 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak