تبلیغات
سخنی باصاحب دلان - نکات تربیتی و آموزشی جهت تعلیم و تربیت بهتر دانش آموزان


سخنی باصاحب دلان1-سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید نه به نداشته های آنان.

2-همه به محرک نیاز دارند،تشویق نوعی محرک است.

3-اگر دانش آموز درسی را خوب بفهمد،از آن درس و کلاس راضی خواهد بود.

4-انتقاد سازنده را همیشه با بیان یکی از ویژگی های مثبت دانش آموز آغاز کنید.

5-رفتار را سرزنش کنید نه شخصیت را.شما را دوست دارم،اما کار شما را دوست ندارم.

6-برای تسلط بر دانش آموزان ابتدا باید بر خودمان مسلط باشیم.

7-همه ی شاگردان را حد متوسط بدانیم وانتظار معجزه از آنها نداشته باشیم.

8-در وجود دانش آموزضعیف باید خوبیها را بجویید و آنها را تقویت کنید.

9-هرگز دانش آموزی را به کاری که نمی توانید تهدید نکنید.چرا که او طرف برنده 
خواهد شد.

10-فرمول تنبیه را پاک کنید و فرمول تشویق را جایگزین کنید.


11-بهداشت کلامی خود را رعایت کنید.

12-دانش آموزان آنگونه که ما می خواهیم نمی شوند،بلکه آنگونه که هستیم می شوند.

13-برای رسیدن به هدفهای خود در کلاس،مثبت فکر کنید.

14-برای اثر گذاری بر دانش آموزان،ابتدا باید به خواسته های آنها توجه کنید.

15-یاد ندهیم ازهم یاد بگیریم.حاکم شدن یک سلیقه،نه شدنی است نه مطلوب.

16-چشم دانش آموز به رفتار و گوش او به گفتار ماست.پس مواظب باشیم چه می کنیم 
و چه می گوییم.

17-با روش تدریس دیروز نمی شود دانش آموز امروز و فردا را آموزش داد.

18-نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است و تدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب.

19-بهترین پادزهر معلم برای بد رفتاری دانش آموز این است که مایل باشد به دانش آموز 
کمک کند.

20-برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابید،ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید.


21-تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشد و مایه ی سرگرمی،نه مایه ی عذاب

نوشته شده در سه شنبه 24 شهریور 1394 ساعت 09:15 ق.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak