تبلیغات
سخنی باصاحب دلان - تو " خدا را داری " و خدا اول و آخر با توست....


سخنی باصاحب دلان

گاهگاهی که دلم میگیرد

میگویم: به کجا باید رفت؟

به که باید پیوست؟

به که باید دل بست؟

به دیاری که پر از دیوار است؟

حس تنهای درونم گوید: بشکن دیواری که درونت داری!

چه سوالی داری؟


تو " خدا را داری "

و خدا اول و آخر با توست....


من تکه ای از پازل خداوندم…

بی هدف آفریده نشده ام که بی هدف زندگی کنم…

میدانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده

همیشه هست. ..

رهایم نمی کند…

تنهایم نمی گذارد…

من قطعه ای اززندگانیم…

تکه ای از پازل هستی…

خدایم مرا آفریده تا آینه ی او شوم…

آفریده تا جان ببخشم

امید دهم…

نفس داده تا نفس دهم…

من تکه ای از پازل زندگی هستم…

اگرخود را گم کنم همه چیز وهمه کس ناقص می مانند…

من باید آگاهانه زندگی کنم تا پازلی که خدا چیده بر هم نریزد

خدایا کمکم کن

نوشته شده در شنبه 20 آذر 1395 ساعت 08:10 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak