تبلیغات
سخنی باصاحب دلان - نکو زیستن دور از دسترس نیست!


سخنی باصاحب دلان


. . . میلیونها انسان آمدند و زندگی کردند و رفتند.

 اگر راهی بود که از آنان تجربه چگونه زیستنشان را

 مورد سؤال قرار می دادیم و گزارش زندگی آنان 

را می خواستیم ،بدون شک به ما اینگونه پیام میدادند که :

ایکاش . . . 

ܓ♥●•٠·˙ قدر عمر را میدانستیم!

ܓ♥●•٠·˙آگاهانه عمل می کردیم!

ܓ♥●•٠·˙ دروغ نمی گفتیم!

ܓ♥●•٠·˙ به یکدیگر تهمت نمی زدیم!

ܓ♥●•٠·˙ در گفتار و رفتارمون ادب را رعایت می کردیم!

ܓ♥●•٠·˙با دیگران صادقانه رفتار می کردیم!

ܓ♥●•٠·˙ انتقاد پذیر بودیم!

ܓ♥●•٠·˙ به حقوق دیگران بها می دادیم!

ܓ♥●•٠·˙وجدان کاری می داشتیم!

ܓ♥●•٠·˙ از توانمون برای رشد خود و جامعه بهره می بردیم!

ܓ♥●•٠·˙بدبین نبودیم!

ܓ♥●•٠·˙ از موقعیت خود سوء استفاده نمی کردیم!

ܓ♥●•٠·˙ پشت سر دیگران عیبجوئی یا غیبت نمی کردیم!

ܓ♥●•٠·˙به نظر دیگران احترام می گذاشتیم!

ܓ♥●•٠·˙ اهل منطق و دلیل بودیم!

ܓ♥●•٠·˙ به ناحق داوری و پیش داوری نمی کردیم!

ܓ♥●•٠·˙اصل را بر تنش زدائی میگذاردیم!

ܓ♥●•٠·˙ بین شعار و عملمون فاصله نبود!

ܓ♥●•٠·˙ در کاری که به ما مربوط نیست دخالت نمی کردیم!

ܓ♥●•٠·˙ خط قرمزها را رعایت می کردیم!

ܓ♥●•٠·˙ باهم می خندیدیم ولی به هم نمی خندیدیم!

ܓ♥●•٠·˙ گرفتاری و مشکل دیگران را می دیدیم!

ܓ♥●•٠·˙پول و قدرت و . . . معیار ارزشگذاری نبود!

ܓ♥●•٠·˙به آن روی سکّه باور داشتیم!

     افسوس که آنچه برده‌ام باختنی است

                        انـدوخـته‌ام هـر آنچه انداختنی است

     بـرداشـتـه‌ام هـر آنچـه بایـد بگذاشت

                       بگذاشته‌ام هـر آنچه برداشتنی استنوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393 ساعت 11:05 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak