تبلیغات
سخنی باصاحب دلان - مرا دریاب یا سَتَّار َالعُیُوب


سخنی باصاحب دلان


رمضان آمد و من دوباره 
با کوله باری از نیاز آمده ام
که جرعه ای از آغوش گرم مناجاتت را 
به دل نا آرامم بچشانی 
و تصویر شیرینی مقام وصال را 
به کام افکار و اعمالم نشان دهی...
 

و من آمده ام باز تا 
مهمان لحظه های سبز بی خویشتن شوم
تا از بلندای آسمان،
این پنجرۀ هفت رنگ رؤیایی 
که بارگاه همیشه گسترده ملائک است،
بال بگشایم و پر بسایم به مدار عشقت 
تا دور دست تکامل و عرفان!

مرا دریاب یا سَتَّار َالعُیُوب 
تا دشت پیکرم که فرسوده
از علف های هرز کوته بینی و کج نگری شده را 
با حضور سبز و روحانی ات بیامیزم!
 
قنوتم را ببین که نیازم را به نمایش می گذارد 
در آسمان آبی عظمت تو 
و از برهوت کلمات نجاتم ده 
که هیچ واژه ای گویای احساساتم نیست!
 
 یا ربَّ النُور العَظیم ... 
در ماه آفتاب آفرینی مرا با نورخویش تجلی ده؛ 
در نور مهمان کن؛ با نور بیامیز؛ 
با نور متولد کن و با نور بمیران...
یا نُورَ الْمُسْتَوْحِشینَ فِی الظُلَم...
 

 


نوشته شده در جمعه 13 تیر 1393 ساعت 12:16 ب.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak